کینگ گلاس

نمایندگی شماره 1

تهران - سایت چوب فروشان-خیابان بلوط – خیابان نارون شرقی – پلاک 3706

تلفن: 332849403-021

تلفن: 09121984905 (مهدی پنجه شاهی)

تلفن: 09124122707 (محمد هاشمی)

نمایندگی شماره 2

تهران – میدان رسالت – خیابان هنگام – بالاتر از میدان الغدیر بعد از دیوار سازمان آب بین کوچه شریفی و پیرهادی پلاک 560

تلفن: 77225736-021

تلفن: 09124381275 (علی میرزایی)

تلفن: 09125128740 (مرتضی سجادی)

نمایندگی شماره 3

کرج – جاده ملارد – بعد از پل ارتش

تلفن: 36502487-026

تلفن: 09120302830 (علی جعفری)

نمایندگی شماره 4

چالوس – بلوار امام رضا – روبروی مسجد بورسر

تلفن: 52252293-011

تلفن: 09123693381 (آیدین اسماعیل پور)